Configureer toegangsbeleid om beveiligde toegang tot SaaS-applicaties te bieden. Het toegangsbeleid omvat criteria waaraan moet worden voldaan voordat er bij het applicatieportaal kan worden ingelogd en de applicatie kan worden gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over toegangsbeleid in het Workspace ONE UEM-systeem Workspace ONE UEM-documentatie en zoek naar Toegangsbeleid beheren.

Voor meer informatie over SaaS-applicaties raadpleegt u SaaS-applicaties in Workspace ONE UEM.

Flexibiliteit van toegangsbeleid

Toegangsbeleid controleert de toegang binnen het netwerk en blokkeert de toegang naar buiten. U kunt bijvoorbeeld een toegangsbeleid met de volgende regels configureren.

  • Toegang toestaan middels eenmalige aanmelding vanuit een netwerkbereik binnen het bedrijfsnetwerk.
  • Verificatie met meerdere factoren (MFA) forceren buiten het bedrijfsnetwerk.
  • Toegang toestaan voor een bepaalde gebruikersgroep met een bepaald toesteleigendomstype. Andere gebruikers in diezelfde groep hebben geen toegang.

Standaardtoegangsbeleid en applicatiespecifiek toegangsbeleid

Standaardtoegangsbeleid - De Workspace ONE UEM-service en de Workspace ONE UEM console bevatten een standaardbeleid om de algehele toegang tot SaaS-applicaties te beheren. Dit beleid staat toegang tot alle netwerkbereiken vanaf alle typen toestellen voor alle gebruikers toe. U kunt het standaardtoegangsbeleid bewerken, maar niet verwijderen.

Belangrijk: Wijzigingen aan het standaardtoegangsbeleid gelden voor alle applicaties en bepalen voor alle gebruikers de toegang tot Workspace ONE.