Stel netwerkbereiken met IP-adressen waarvandaan gebruikers mogen inloggen op SaaS-applicaties in. Wijs deze bereiken toe wanneer u toegangsregels op SaaS-applicaties toepast.

Voorwaarden

U hebt de netwerkbereiken voor uw Workspace ONE UEM implementatie en Workspace ONE UEM implementatie nodig. De netwerktopologie kunt u meestal opvragen bij de IT-afdeling van uw organisatie.

Procedure

 1. Navigeer naar Applicaties en boeken > Applicaties > Toegangsbeleid > Netwerkbereiken.
 2. Voer een naam in en wijzig het bereik of kies Netwerkbereik toevoegen.
 3. Vul de opties in om bereiken aan te maken.
  Instelling Beschrijving
  Naam Voer een naam voor het netwerkbereik in.
  Beschrijving Voer een omschrijving voor het netwerkbereik in.
  IP-bereiken Voer de IP-adressen in zodat de juiste toestellen binnen het bereik vallen.
  Rij toevoegen Stel meerdere IP-bereiken in.

Volgende stappen

Wijs netwerkbereiken toe aan applicatiespecifieke netwerkbeleidsregels. Bekijk Applicatiegericht toegangsbeleid configureren voor meer informatie.