Als u applicatiepakketten hebt die op een opslagplaats op uw interne netwerk of op een cloud staan opgeslagen, kunt u links naar deze opslagplaatsen gebruiken om de applicatie aan de Workspace ONE UEM console toe te voegen.

Gebruik deze links in combinatie met configuraties voor geleidelijke aflevering om applicaties voor eindgebruikers te implementeren.
  • Host applicaties op een cloudopslagsysteem en distribueer ze vanuit die opslag.
  • Host applicaties op opslagplaatsen op een intern netwerk en distribueer ze met Content Gateway.
  • Host applicaties of op een cloudopslag of op een opslagplaats op een intern netwerk en distribueer ze met Workspace ONE UEM.

Applicaties hosten op en distribueren vanuit cloudopslag

Als u een cloudopslag gebruikt om een interne applicatie te hosten, zorgt Workspace ONE UEM voor de verbinding waardoor het toestel bij de start van de implementatie het applicatiepakket van het cloudopslagsysteem kan ophalen. Workspace ONE UEM biedt momenteel geen ondersteuning voor links naar cloudopslagsystemen die verificatie vereisen. Het is belangrijk dat de link naar het interne applicatiepakket dat u op een cloudopslagsysteem host een directe link is. Met deze directe link kunnen eindgebruikers het applicatiepakket via de URL accepteren.

Applicaties hosten op opslagplaats op intern netwerk

Als u van een opslagplaats op uw interne netwerk gebruikmaakt, zorgt de Content Gateway voor de verbinding waardoor het toestel de applicatie van deze opslagplaats kan halen wanneer Workspace ONE UEM console de implementatie initieert. U kunt interne applicaties op uw netwerk hosten en de applicaties beheren met Workspace ONE UEM. Workspace ONE UEM gebruikt Windows bestandsshareprotocollen om extern gehoste applicaties beschikbaar te maken op toestellen van eindgebruikers.

Downloaden en distribueren met Workspace ONE UEM

Selecteer deze optie als uw wilt dat Workspace ONE UEM het pakketbestand via een link ophaalt en het opslaat in plaats van de link meteen naar eindgebruikers te distribueren. Deze functionaliteit is vooral handig voor klanten die gebruikmaken van Workspace ONE UEM voor een continue integratie tussen systemen om applicaties te distribueren. Ga naar de API-help in de Console om de API-waarde te vinden. Workspace ONE UEM downloadt ook pakketten die worden gehost op uw interne netwerk, maar daarvoor moet u de optie die de Content Gateway toegang geeft tot die pakketten inschakelen.