Stel Workspace ONE UEM in om een link naar een resource te distribueren of om een bestandspakket op te halen, op te slaan en te distribueren. U kunt ook toegang tot een interne resource via de Content Gateway voor Windows configureren.

Procedure

  1. Navigeer naar Applicaties en boeken > Applicaties > Systeemeigen > Intern en selecteer Applicatie toevoegen.
  2. Klik op Uploaden en selecteer Link. Bevestig dat u de Content Gateway gebruikt en selecteer de gateway die u wilt gebruiken. Als de link naar de applicatie echter openbaar beschikbaar is, is de Content Gateway niet vereist.
  3. Geef de locatie op van de interne applicatie in uw externe applicatie-opslagplaats.
    U kunt een pad naar een serverbestand of netwerkbestandshare, een HTTP-adres of een HTTPS-adres gebruiken. De tekenreeks moet de naam van de interne applicatie en de bestandsextensie bevatten.
    http://<ExternalAppRepository > /<InternalAppFileName.FileExtension
  4. Als de applicatie die u wilt distribueren, wordt gehost op een opslagplaats op een intern netwerk, moet u Toegang via Content Gateway selecteren.
  5. Als u wilt dat Workspace ONE UEM het bestandspakket ophaalt, opslaat en distribueert in plaats van alleen de link aan de toestellen door te geven, moet u Downloaden en distribueren via Workspace ONE UEM Platform selecteren.
  6. Selecteer Opslaan en Doorgaan en configureer vervolgens de overige tabbladen.

Volgende stappen

Als u interne applicaties wilt toewijzen en implementeren, configureert u de flexibele implementatieopties die in Een toewijzing aan een interne applicatie toevoegen worden uitgelegd.