De pagina voor flexibele implementatie bevat informatie over uw applicatietoewijzingen. Op deze pagina kunt u schema's voor implementatie bewerken en de instellingen die u heeft geconfigureerd tijdens uploaden bekijken. De opties die weergegeven worden zijn afhankelijk van het platform.

Tabel 1. Flexibele implementatie opties
Instelling Beschrijving
Bewerken Bewerk de instellingen voor de toewijzing, inclusief de smart group en de pushmodus.
Verwijderen Verwijder de geselecteerde toewijzing uit de implementatie van de applicatie.
Omhoog verplaatsen Verhoog de geselecteerde prioriteit van de toewijzing door deze omhoog te verplaatsen in de lijst met toewijzingen.
Omlaag verplaatsen Verlaag de geselecteerde prioriteit van de toewijzing door deze omlaag te verplaatsen in de lijst met toewijzingen.
Naam Bekijk de toegewezen smart group.
Prioriteit Bekijk de prioriteit van de toewijzing die u hebt geconfigureerd toen u de geselecteerde toewijzing in de lijst met toewijzingen hebt geplaatst. Prioriteit 0 is de belangrijkste toewijzing en heeft voorrang op alle andere implementaties.

U kunt deze optie gebruiken met Ingangsdatum om implementaties in te plannen en te voorkomen dat deze worden geïmplementeerd als uw mobiele netwerk druk bezet is.

Methode van applicatieaanlevering Bekijk hoe de applicatie naar toestellen wordt verstuurd. Automatisch stuurt direct naar de AirWatch-catalogus zonder tussenkomst van de gebruiker. On Demand stuurt naar toestellen wanneer de gebruiker een installatie vanuit een catalogus initieert.
Ingangsdatum

(Interne applicaties)

Bekijk de status van de de toewijzing en of deze nu al effectief is of nog voor een toekomstig moment gepland is.
Beheerde toegang Bekijk of adaptief beheer is ingeschakeld voor de applicatie.
Verwijderen tijdens uitschrijving (Apple iOS)

Bekijk of Workspace ONE UEM de applicatie van een toestel verwijdert wanneer het toestel uit Workspace ONE UEM is uitgeschreven.

Als u deze optie kiest, worden de toestellen onder supervisie beperkt met betrekking tot het op de achtergrond installeren van applicaties omdat het toestel vergrendeld is en de inrichtingprofielinstallatie zich in de wachtrij voor opdrachten bevindt, waarvoor het is vereist dat een toestel wordt ontgrendeld om de installatie te voltooien.

Als u deze optie heeft uitgeschakeld, worden inrichtingsprofielen niet samen met de geïnstalleerde applicatie naar het toestel gepusht. Als het provisioningprofiel wordt bijgewerkt, wordt het nieuwe inrichtingsprofiel dus niet automatisch naar de toestellen gepusht. In deze gevallen is een nieuwe versie van de applicatie met een nieuw inrichtingsprofiel vereist.

Back-up van de applicatie (Apple iOS) Bekijk of Workspace ONE UEM de mogelijkheid om applicatiegegevens naar iCloud te back-uppen blokkeert. De applicatie zelf kan nog wel naar iCloud worden geback-upt.
VPN-toegang (Apple iOS 7 of nieuwer)

Bekijk of Workspace ONE UEM een VPN-verbinding op applicatieniveau gebruikt. Dit geeft eindgebruikers toegang tot een applicatie door middel van een VPN. Dit garandeert dat de toegang en het gebruik ervan betrouwbaar en veilig zijn.

Deze optie is Uitgeschakeld voor alle platformen behalve Apple iOS.

Configuratie verzenden

Bekijk of Workspace ONE UEM de instellingen naar beheerde Android- en Apple iOS-applicaties verstuurt.

Beheer overnemen Controleer of Workspace ONE UEM het beheer van door gebruikers geïnstalleerde applicaties kan overnemen zonder de eerder geïnstalleerde applicatie van het toestel te verwijderen. Deze optie hoort bij de optie App onder MDM-beheer stellen als deze door de gebruiker is geïnstalleerd.