Als een toestel tot meer dan één smart group behoort en u deze smart groups aan een applicatie met meerdere flexibele implementaties toewijst, dan ontvangt het toestel de flexibele implementatie met de hoogste prioriteit. Bedenk tijdens het toewijzen van smart groups aan flexibele implementaties dat een enkel toestel in meer dan één smart group kan zitten. Daarnaast kan één toestel meer dan één flexibele implementatie toegewezen krijgen voor dezelfde applicatie.

Voorbeeld

Toestel 01 behoort tot smart group Personeelszaken en smart group Training. U configureert en wijst twee flexibele implementaties toe voor applicatie X, die beide smart groups bevatten. Toestel 01 heeft nu twee toewijzingen voor applicatie X.

  • Prioriteit 0 = smart groep HR, te implementeren over 10 dagen met on demand
  • Prioriteit 1 = smart groep Training, nu te implementeren met Automatisch

Toestel 01 ontvangt de toewijzing met prioriteit 0 en krijgt de applicatie over 10 dagen vanwege de prioriteitsbeoordeling van de toewijzingen. Toestel 01 ontvangt de toewijzing met prioriteit 1 niet.

Opmerking: Wanneer een toestel behoort tot meerdere toewijzingsgroepen die verschillende sleutel-waardeparen (key-value pairs, KVP's) voor applicatieconfiguraties met dezelfde prioriteit hebben, wordt de KVP van de smart group die als eerste wordt toegevoegd, naar de toestellen verzonden. Momenteel wordt de configuratie van de tweede smart group niet automatisch toegepast wanneer de eerste smart group in het bovenstaande scenario uit de toewijzing wordt verwijderd, tenzij de applicatie opnieuw wordt gepusht of u op de knop App-configuratie verzenden klikt.