Maak kopieën van SaaS-applicaties en wijs deze toe aan verschillende gebruikers en groepen. Het gebruik van kopieën van applicaties is handig als uw implementatie verschillende bedrijfsafdelingen heeft die gebruikmaken van dezelfde applicatie.

Wanneer gebruikers zich aanmelden bij Workspace ONE en de applicatie selecteren waaraan ze zijn toegewezen, verzendt het Workspace ONE-systeem de toegewezen applicatieversie.

Procedure

  1. Navigeer naar Applicaties en boeken > Applicaties > Web > SaaS en selecteer de applicatie.
  2. Klik op Kopiëren.
  3. Vul de instellingen op het tabblad Definitie in.
    Voer een naam in het veld Naam in om de gekopieerde applicatie te zoeken. Vul alle andere gewenste instellingen in.
  4. Bewerk de instellingen op het tabblad Configuratie indien nodig.
  5. Gebruik het standaardtoegangsbeleid of selecteer een applicatiegebonden toegangsbeleid op het tabblad Toegangsbeleid.
  6. Controleer de informatie op het tabblad Samenvatting en ga verder naar het toewijzingsproces.

Volgende stappen

Wijs kopieën van SaaS-applicaties toe aan verschillende gebruikers en groepen die zijn geconfigureerd in Workspace ONE UEM. Zie SaaS-applicaties toewijzen.