Beheer uw SaaS-applicaties in dezelfde console als uw systeemeigen applicaties en weblinks. Als u toegangsbeleid met SaaS-applicaties gebruikt, kunt u de toegang tot de applicatie tijdens de verificatie beheren.

SaaS-applicaties en webapplicaties zijn hetzelfde

SaaS-applicaties worden in Workspace ONE UEM webapplicaties genoemd. U kunt deze applicaties nu in één beheerconsole toevoegen, wijzigen en verwijderen. De applicaties bestaan uit een URL naar de startpagina van de resource. Ze bevatten ook een applicatiebestand. Voeg SaaS-applicaties toe aan de Workspace ONE UEM console uit uw webapplicaties in de Workspace ONE-catalogus. U kunt ook nieuwe SaaS-applicaties in de Workspace ONE UEM console toevoegen.

Documentatie voor Workspace ONE UEM

Voor informatie over het configureren van webapplicaties in Workspace ONE UEM, raadpleegt u Toegang tot webapplicaties verlenen in Workspace ONE UEM-documentatie.

Toegang tijdens de verificatie regelen

Met SaaS-applicaties en toegangsbeleid kunt u toegang tot resources tijdens de verificatie beheren.

Tabel 1. Opties voor toegangsbeheer
Component Beschrijving
Verificatiemethode Verplicht het gebruik van federatieprotocollen bij het openen van de SaaS-applicatie.

Federatieprotocollen gebruiken tokens om toegang toe te staan en een vertrouwelijke verbinding tussen de resource en de gebruiker op te zetten.

Identiteits- en serviceaanbieders Als u de vertrouwensrelatie tussen uw providers, SaaS-applicaties en gebruikers in uw netwerk wilt instellen, gebruikt u de identiteitsprovider en de metagegevens van de serviceprovider van het Workspace ONE-systeem in Workspace ONE UEM.
Certificaten Als u de vertrouwensrelatie tussen gebruikers in uw Workspace ONE-systeem en de SaaS-applicatie wilt beheren, gebruikt u het zelfondertekende certificaat van de Workspace ONE UEM-service of voert u een certificaat in van uw certificaatautoriteit.
Gebruikers en gebruikersgroepen Configureer gebruikers en gebruikersgroepen in Workspace ONE UEM en wijs ze vervolgens toe aan SaaS-applicaties via de Workspace ONE UEM console.
Veilige verbinding Zet veilige verbindingen op tussen Workspace ONE, SaaS-applicaties en gebruikers met het VMware Enterprise System.
Sessietoegang en -duur Configureer toegangsbeleid en eenmalige aanmelding (SSO) voor mobiel om in te stellen hoelang gebruikers SaaS-applicaties mogen gebruiken totdat ze zich opnieuw moet verifiëren.