Gebruik goedkeuringen voor SaaS-applicaties die licenties activeren voor gebruik. Wanneer ingeschakeld met de bijbehorende optie Licentiegoedkeuring vereist, hebben gebruikers toegang nodig tot toepasselijke SaaS-applicaties vanuit de Workspace ONE-catalogus vóór installatie en activering van de licentie.

Voor informatie over de bijbehorende optie Licentiegoedkeuring vereist, bekijkt u het toepasselijke onderwerp.

Procedure

  1. Navigeer naar Applicaties en boeken > Applicaties > Web > SaaS en selecteer Instellingen.
  2. Selecteer Goedkeuringen.
  3. Klik op Ja om de functie in te schakelen.
  4. Selecteer een Goedkeuringsengine die het systeem gebruikt om goedkeuringen aan te vragen.
  5. Voer de callback-URI (Uniform Resource Identifier) in van de REST-resource die de callout-aanvraag waarneemt.
  6. Voer de gebruikersnaam in als de REST API inloggegevens voor toegang vereist.
  7. Voer het wachtwoord voor de gebruikersnaam in als de REST API inloggegevens voor toegang vereist.
  8. Voer het SSL-certificaat in PEM-indeling (privacy-enhanced electronic mail) in voor de optie SSL-certificaat PEM-indeling als de REST-resource wordt uitgevoerd op een server met een zelfondertekend certificaat of een certificaat dat niet wordt vertrouwd door een publieke certificaatautoriteit en HTTPS gebruikt.