Exporteer SaaS-applicaties die u wilt testen in een gebied met voorbereide inrichting of die u wilt gebruiken op een lokale machine zonder het Workspace ONE-systeem.

Procedure

  1. Navigeer naar Applicaties en boeken > Applicaties > Web > SaaS en selecteer de applicatie.
  2. Selecteer Exporteren.
  3. Bevestig dat u de applicatie wilt exporteren.
    Het systeem slaat een .zip-bestand van het JSON-applicatiebundel op de lokale machine op.