De Workspace ONE UEM console en de Workspace ONE UEM consoles gebruiken een werkstroom met autorisatiecode die toegang biedt tot de Workspace ONE UEM console via de Workspace ONE UEM console en toestaat dat beheerders aan SaaS-applicatieconfiguraties werken.

Deze stroom is specifiek voor SaaS-applicaties en toegangsbeleidsregels in Workspace ONE UEM. Toevoegingen en bewerkingen die zijn aangebracht in Workspace ONE UEM, worden weergegeven in Workspace ONE UEM.

Registreer de OAuth-client tijdens de configuratie

Wanneer u Workspace ONE UEM instelt in de Workspace ONE UEM console, registreert u de OAuth-client als onderdeel van de installatiewizard. De registratie van de OAuth-client is een vereiste om deze SSO-functie te laten werken.

Werkstroom

Workspace ONE UEM en Workspace ONE UEM werken in de backend om de Workspace ONE UEM-beheerder te verifiëren bij Workspace ONE UEM. De Workspace ONE UEM Console geeft een ID-token door aan Workspace ONE UEM. Dit token bevat informatie over de beheerder en de verificatie, zodat de beheerder toegang krijgt tot beide consoles. De twee consoles volgen het afgebeelde proces.

Werkstroom die SSO-communicatie tussen Workspace ONE UEM en Workspace ONE UEM weergeeft