Workspace ONE UEM groepeert logboekberichten in categorieën om kritieke problemen te onderscheiden van normale activiteiten.De Workspace ONE UEM console rapporteert de berichten die overeenkomen met het geconfigureerde registratieniveau plus logboekberichten met een hogere kritieke status. Bijvoorbeeld, als u het niveau van logboekregistratie instelt op Waarschuwing, dan zullen berichten van het niveau Waarschuwing en Fout weergegeven worden in de Workspace ONE UEM console. De met SDK gemaakte applicatie verzamelt logboeken over verloop van tijd en slaat deze lokaal op het toestel op totdat een andere API of opdracht wordt aangeroepen om de logboeken te verzenden.

Opmerking: Wanneer bedrijfsgegevens worden gewist, verwijdert de console niet de logboekbestanden. U kunt logboeken ophalen nadat een toestel opnieuw wordt ingeschreven om te bepalen welke problemen zijn opgetreden in de laatste inschrijfsessie waardoor de bedrijfsgegevens zijn gewist.
Tabel 1. API's voor SDK-logboekregistratie voor niveaus en niveau-omschrijvingen
Niveau API voor logboekregistratie Beschrijving
Fout AWLogError("{log message}") Registreert alleen fouten. Dit niveau geeft fouten/storingen weer die voorkomen in het proces zoals het niet kunnen opzoeken van UID's of een niet ondersteunde URL.
Waarschuwing AWLogWarning("{log message}") Registreert fouten en waarschuwingen. Een waarschuwing geeft problemen weer met het proces zoals slechte responscodes en ongeldige verificatie van tokens.
Informatie AWLogInfo("{log message}") Registreert een aanzienlijke hoeveelheid gegevens voor informatieve doeleinden. Op dit niveau worden naast waarschuwingen, foutmeldingen en algemene processen weergegeven.
Debug of Verbose AWLogVerbose("{log message}") Registreert alle data ter ondersteuning van probleemoplossing. Deze optie is niet voor alle functies beschikbaar.