Workspace ONE UEM gebruikt de optie Vorige versies buiten gebruik stellen om Apple iOS-applicaties naar een vorige actieve versie terug te draaien. Het terugzetten van versies hangt af van de waarde voor versie. Workspace ONE UEM verstuurt de applicatieversie met de vorige waarde voor Versie, niet de vorige feitelijke bestandsversie.

U kunt de vorige versie terugzetten door de huidige versie buiten gebruik te stellen en te deactiveren.

  • Wanneer u een applicatiebuiten gebruik stelt, kan dit verschillende effecten hebben afhankelijk van de aanwezigheid van andere actieve versies en de pushmodus van de actieve versies.
  • Als u een applicatie deactiveert met Deactiveren, verwijdert Workspace ONE UEM de applicatie van alle toestellen waaraan deze is toegewezen in de betreffende organisatiegroep en alle onderliggende groepen.

    Als er een oudere, actieve versie van de applicatie bestaat, wordt die versie naar toestellen gepusht. Als er een nieuwere, actieve versie van de applicatie bestaat binnen een hoger liggende organisatiegroep, blijft die versie beschikbaar voor toestellen.