Workspace ONE UEM biedt twee applicatiecatalogi: Workspace ONE en de AirWatch-catalogus. Beide catalogi ondersteunen de functies in de applicatie-instellingen van de Workspace ONE UEM console.

De Workspace ONE Catalog integreert resources van omgevingen die gebruikmaken van Workspace ONE UEM en Workspace ONE UEM. Als uw implementatie geen gebruik maakt van Workspace ONE UEM, hebt u toch nog toegang tot de functies die eerder zijn vrijgegeven voor de AirWatch Catalog.

Functies ondersteund in beide catalogi

De navigatie in de Workspace ONE UEM console, Groepen en instellingen > Alle instellingen > Applicaties > Workspace ONE, markeert de Workspace ONE-catalogus. In Workspace ONE vindt u echter ook opties die worden ondersteund voor de AirWatch-catalogus. De opties voor de AirWatch-catalogus zijn specifiek voor die catalogus en zijn niet nodig voor de Workspace ONE-catalogus.

Omschrijvingen van de opties

Bekijk korte omschrijvingen van de opties die beschikbaar zijn voor zowel Workspace ONE als de AirWatch-catalogus en de opties die specifiek zijn voor de AirWatch-catalogus.

Tabel 1. Algemene instellingen van de catalogus
Instelling Beschrijving Meer informatie
Applicatiecategorieën Groepeer applicaties en bepaal hoe deze worden gebruikt met aangepaste applicatiecategorieën. Applicatiecategorieën configureren
Betaalde publieke applicaties Implementeer betaalde publieke iOS-applicaties in situaties waarin het Volume-aankoopprogramma (VPP) van Apple niet van toepassing is. Betaalde publieke applicaties
Restricties in de app Stel beperkingen in voor iOS-toestellen met oudere besturingssystemen dan iOS 9 door de installatie te beperken tot alleen toegewezen applicaties die door de organisatie zijn goedgekeurd. Beperkte modus voor gratis publieke iOS-applicaties ouder dan iOS 9
Externe applicatie-opslagplaats Schakel een externe applicatie-opslagplaats in als u interne applicaties voor uw netwerk wilt hosten op een externe opslagplaats en de applicaties met Workspace ONE UEM wilt beheren. Ondersteunde componenten voor externe applicatie-opslagplaatsen
Beveiliging tegen verwijdering van applicaties Configureer de drempelwaarden om het versturen van commando‘s voor verwijdering van applicaties te beheren voor kritieke interne applicaties. Bescherming tegen applicatieverwijdering
Tabel 2. Specifieke instellingen van de AirWatch Catalog
Instelling Beschrijving Meer informatie
AirWatch-catalogus > Zelfstandige catalogus Configureer een zelfstandige catalogus als uw omgeving de MDM-functionaliteit niet ondersteunt. De zelfstandige catalogus heeft beperkte functies. De zelfstandige catalogus voor MAM-implementaties
AirWatch-catalogus > Applicaties uitlichten Geef aanbevolen applicaties op een prominente plaats binnen de AirWatch-catalogus weer. Aanbevolen applicaties configureren
AirWatch Catalog > Algemeen Configureer de algemene instellingen voor de AirWatch-catalogus. De AirWatch-catalogus implementeren met de opties voor Groepen & instellingen

Gedrag uit de AirWatch-catalogus overnemen naar Workspace ONE

Aangezien Workspace ONE UEM naar de Workspace ONE-catalogus wordt gemigreerd, gedragen instellingen uit vorige versies van AirWatch-catalogus zich nu anders.

Wanneer u een profiel voor Webclips toevoegt, kunt u het in de AirWatch-catalogus weergeven. Deze optie was voorheen bewerkbaar.

In sommige versies van Workspace ONE UEM is de optie In applicatiecatalogus/container weergeven niet bewerkbaar. Als u de Workspace ONE-catalogus gebruikt, geeft die catalogus alle webclips weer, ongeacht de instelling In Applicatiecatalogus/Container weergeven. Als u de AirWatch-catalogus gebruikt, worden webclips in de AirWatch-catalogus weergegeven als u de webclips opslaat.