Als u wilt profiteren van de Workspace ONE-ervaring, moet u Workspace ONE UEM en Workspace ONE UEM integreren. U kunt het als een uniforme applicatiecatalogus gebruiken om een verscheidenheid aan applicatietypes te distribueren.

Publieke en interne Workspace ONE UEM-applicaties en Workspace ONE

Voor publieke en interne applicaties kunt u instellen of een applicatie moet worden geïmplementeerd afhankelijk van de beheersstatus van het toestel. Als u wilt dat alle toestellen toegang tot de applicatie krijgen, kiest u “open toegang”. Als u wilt dat alleen toestellen die toestemming van de beheerder toegang krijgen tot de applicatie, kiest u “beheerde toegang”.

Toegangstype Toepassingsvoorbeelden

Beheerde toegang Toestelgebruikers krijgen toegang tot resources door beheerdersbevoegdheden op hun toestel te verlenen (er wordt een beheerprofiel op het toestel geïnstalleerd).

De applicatie is beschikbaar voor toestellen die al door Workspace ONE UEM worden beheerd.

Als Workspace ONE UEM het toestel niet beheert, zal Workspace ONE het toestel opdragen zich met Workspace ONE UEM in te schrijven. Zodra het toestel is ingeschreven, zal het toestel toegang krijgen tot de applicatie. Als het toestel zich niet inschrijft, krijgt het geen toegang tot de applicatie.

  • U kunt gevoelige bedrijfsgegevens uit applicaties verwijderen, wanneer toestelgebruikers de organisatie verlaten of hun toestellen kwijtraken.
  • U kunt applicatietunnels verplichten, wanneer applicaties het intranet gebruiken.
  • U kunt eenmalige aanmelding (SSO) voor applicaties inschakelen.
  • U kunt per applicatie bijhouden hoeveel gebruikers het gebruiken en installeren.
  • U kunt de applicatie automatisch implementeren direct na inschrijving.

Open toegang Toestelgebruikers krijgen toegang tot resources zonder beheerdersbevoegdheden op hun toestel te verlenen.

De applicatie is beschikbaar voor toestellen ongeacht of ze beheerd worden.

  • U kunt eindgebruikers direct na inloggen toegang geven tot een applicatie, zonder bijzondere beveiligingsbevoegdheid te vereisen.
  • U kunt gebruik van een applicatie aanbevelen, zonder het verplicht te installeren; eindgebruikers kunnen dat zelf doen, wanneer dat nodig is. Deze applicaties bevatten geen gevoelige bedrijfsgegevens en hebben geen toegang tot beschermde zakelijke resources.
  • U kunt applicaties zonder het Workspace ONE UEM MDM-profiel beschikbaar stellen aan ondersteunend personeel zoals gedetacheerde werknemers of consulenten.

Workspace ONE UEM-webapplicaties en Workspace ONE

Applicaties op het tabblad Web in de Workspace ONE UEM console zijn toegankelijk via Workspace ONE. De URL, de applicatiebeschrijving en het pictogram worden opgehaald uit AirWatch.