Gebruik de migratiewizard om bestaande resourceconfiguraties van de gebruikersinterface van Desktop-applicaties beheren die beschikbaar zijn in eerdere versies te migreren naar verzamelingen van virtuele apps.

Belangrijk: U moet alle bestaande resourceconfiguraties op hetzelfde moment migreren. Als u bijvoorbeeld Horizon Cloud en Citrix-resources hebt geconfigureerd, moet u beide selecteren in de migratiewizard. De migratiewizard is bedoeld om slechts eenmaal te worden gebruikt voor het migreren van alle bronnen op hetzelfde moment. Nadat de wizard eenmalig is uitgevoerd, is de wizard niet meer beschikbaar.
Opmerking: In een gehoste omgeving kan het migratieproces enige tijd duren.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga in de Workspace ONE UEM-console naar Apps en boeken > Applicaties > Virtueel > Verzamelingen > Nieuw.
 2. Controleer de informatie en klik op Aan de slag.
  De migratiewizard wordt weergegeven en geeft alle bestaande resourceconfiguraties weer. Houd er rekening mee dat de migratiewizard alleen wordt weergegeven als er op de oude installatie resources waren geconfigureerd.
 3. Selecteer in de migratiewizard de connectorwerker die is gebruikt voor de configuratie in de oude installatie voor elk resourcetype.
  Het vervolgkeuzemenu voor elk resourcetype bevat alleen de connectoren waarvoor die resource geconfigureerd was. Als de bron op meerdere connectoren was geconfigureerd voor hoge beschikbaarheid, worden alle connectoren in de lijst weergegeven. Het label Automatisch synchroniseren of Handmatig synchroniseren geeft aan of een Synchronisatieschema was ingesteld voor de resource voor die connector, of om handmatig te synchroniseren. Selecteer de connector met het label Automatisch synchroniseren. Dit is ook de standaardselectie in elke lijst.
  Voorzichtig: Zorg ervoor dat u voor alle bestaande configuraties een keuze maakt. De migratiewizard kan slechts eenmaal worden gebruikt voor het migreren van alle bronnen op hetzelfde moment. Nadat de wizard eenmalig is uitgevoerd, is de wizard niet meer beschikbaar.
 4. Klik op Migreren.
  In een gehoste omgeving kan het migratieproces enige tijd duren.

resultaten

De bestaande resourceconfiguraties worden gemigreerd. Een verzameling van virtuele apps wordt gemaakt voor elk type configuratie. Deze verzamelingen worden weergegeven op de pagina Verzamelingen van virtuele apps die wordt weergegeven nadat de migratie is voltooid. Klik op de naam van een verzameling om deze weer te geven of te bewerken.

U kunt de pagina Verzamelingen van virtuele apps op elk gewenst moment openen door het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps te selecteren.

Bekijk zowel het logbestand van de connector, connector.log, als het service-logbestand, horizon.log, voor informatie voor het oplossen van problemen bij verzamelingen van virtuele apps. Op virtuele Linux-systemen staan de logboekbestanden in de directory /opt/vmware/horizon/workspace/logs. Op Windows-servers staan de logboekbestanden in de directory install_dir\IDMConnector_or_VMwareIdentityManager\opt\vmware\horizon\workspace\logs.

Volgende stappen

 • Er wordt slechts één connector, de connector die u hebt geselecteerd in de migratiewizard, toegevoegd aan elke nieuwe verzameling van virtuele apps. Als u een connectorcluster voor hoge beschikbaarheid hebt ingesteld, bewerkt u de verzamelingen en voegt u de andere connectoren toe.
 • Er wordt een enkele verzameling van virtuele apps gemaakt voor elk type configuratie. Voor grote integraties met veel servers en applicaties, kunt u overwegen de verzameling op te splitsen in meerdere verzamelingen voor eenvoudiger beheer en sneller synchroniseren. Met de functie Verzameling van virtuele apps kunt u meerdere verzamelingen voor elk type integratie maken, met uitzondering van ThinApp-integraties.