Verwijder een testversie van een propriëtaire Workspace ONE UEM-applicatie met Van alle verwijderen en de acties om applicaties te verwijderen of buiten gebruik te stellen om volledige verwijdering te garanderen.

Procedure

  1. Ga naar het tabblad Intern in Applicaties en boeken en bewerk de applicatie.
  2. Ga naar het tabblad Toestellen en selecteer de optie Van alle verwijderen.
  3. Ga naar het detailoverzicht van de applicatie op het tabblad Intern van Applicaties en boeken en verwijder de applicatie uit het actiemenu of stel de applicatie buiten gebruik.