Overzichtscijfers voor publieke applicaties uit de store die worden geïmplementeerd op de toestellen van uw eindgebruikers, en de lijst met toestellen die is gekoppeld aan een bepaalde VPP-applicatie, kunnen worden gebruikt voor rapportage en het uitvoeren van bulkacties. De weergave biedt visuele aanwijzingen voor de voortgang van de implementatie van uw applicaties. U kunt een samenvatting krijgen van alle openbare applicaties die worden beheerd door een bepaalde OG. In de gedetailleerde weergave vindt u de applicatie-informatie, zoals de Applicatiestatus, Beheerd door en de Applicatie-ID. U kunt ook de weergave van de implementatiestatus van openbare applicaties filteren met behulp van het Smart Group-filter .

Voer de volgende stappen uit als u de implementatie van openbare applicaties wilt volgen.

Procedure

 1. Navigeer naar Applicaties en boeken > Applicaties > Openbaar.
 2. Op het tabblad Samenvatting worden de implementatiegrafieken weergegeven waarmee u de voortgang van de implementatie van applicaties uitgebreid kunt volgen.
  Datapunt Label
  Filteren op smart group U kunt het filter gebruiken om een samenvatting weer te geven van de toestellen die tot een bepaalde smart group behoren.

  Voorbeeld: als een applicatie wordt geïmplementeerd op de toestellen van al uw eindgebruikers en u wilt weten hoe de implementatie voor uw APAC-regio verloopt, kunt u in de vervolgkeuzelijst Filteren op smart group APAC Smart group selecteren.
  Toewijzings- en installatiegegevens Toont installatiedetails van toestellen waarop de applicatie via Workspace ONE UEM is toegewezen. De weergave geeft een duidelijk beeld van alle toestellen die een toewijzing hebben voor elke actieve versie die door de huidige OG wordt beheerd.

  Geïnstalleerd - Het aantal toestellen waarop de applicatie is geïnstalleerd.

  Niet geïnstalleerd - Het aantal toestellen waarop de applicatie niet is geïnstalleerd.

  Details laatste actie Geeft de laatste acties weer die door de Workspace ONE UEM console voor de betreffende versie zijn uitgevoerd.
  Details installatiestatus Dit is een weergave van de door toestellen gerapporteerde gegevens met gedetailleerde informatie over de installatiestatus van deze applicatie. De gegevens zijn niet gekoppeld aan een bepaalde versie.
  Opmerking: Na de installatie krijgt het veld de status Beheerd.
  Wordt zonder toewijzingen geïnstalleerd Alle toestellen worden weergegeven waarop een bepaalde versie van een applicatie is geïnstalleerd zonder geldige toewijzing van de Workspace ONE UEM console. Hierdoor wordt het gemakkelijker de juiste acties te nemen. Kan de toestellen weergeven die eerder zijn toegewezen aan deze versie van de applicatie of die de applicatie als sideload hebben geladen.