Na aanmelding bij de Smartfolio-app komt de eindgebruiker eerst terecht op het standaard Starttabblad. Om de gebruiker eenvoudig toegang te bieden tot de vereiste inhoud zonder onnodig in de app te hoeven navigeren, kunt u het tabblad dat de gebruiker het meest gebruikt instellen als het standaard openingstabblad. U kunt het standaard Starttabblad wijzigen in de andere beschikbare tabbladen door een aangepaste instelling te gebruiken in de Workspace ONE UEM console.

Als u het standaardtabblad Start wilt wijzigen in een van de andere beschikbare tabbladen, voegt u de volgende configuratiesleutel toe in de UEM console.
Tabel 1.
Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{DefaultBottomBarTab: 0} Geheel getal

Home - 0

Alle bestanden - 1

Recente - 2

Favorieten - 3

Downloads - 4

Het standaardtabblad voor de Smartfolio-app wordt ingesteld op basis van de gekozen ondersteunde waarden.