Voeg een configuratiesleutel in het aangepaste SDK-profiel toe om de automatische synchronisatie en verificatie te regelen voor opslagplaatsen die niet van het type beheerde inhoud of persoonlijke inhoud zijn.

Procedure

  1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen.
  2. Als u een bestaand aangepast profiel gebruikt, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Aangepast profiel > Aangepaste instellingen.
  3. Als u een aangepast profiel wilt toevoegen, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Profiel toevoegen > SDK-profiel > Android > Aangepaste instellingen.
  4. Vanuit Aangepaste instellingen, selecteert u Configureren en plakt u de configuratiesleutels naargelang uw vereisten.
    Om de time-out van het scherm uit te schakelen: { "AutoSyncEnabled": false }.
  5. Selecteer Opslaan.