Voeg de configuratiesleutel aan het aangepaste SDK-profiel toe zodat de bestanden alleen kunnen worden geopend via Workspace ONE Send.

Procedure

  1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen
  2. Als u een bestaand aangepast profiel gebruikt, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Aangepast profiel > Aangepaste instellingen.
  3. Als u een aangepast profiel wilt toevoegen, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Profiel toevoegen > SDK-profiel > iOS > Aangepaste instellingen.
  4. Vanuit Aangepaste instellingen, selecteert u Configureren en plakt u de configuratiesleutels naargelang uw vereisten.
    Beperking toestaan om bestand te openen via Send { "PolicyAllowAIPFilesToOpenInOffice": true }
  5. Selecteer Opslaan.