Gebruikers met applicaties waarvoor het verificatietype is ingeschakeld, kunnen geen bestanden uploaden vanaf Workspace ONE Content met documentextensies. Het verificatietype moet zijn uitgeschakeld om de gebruiker toe te staan bestanden te uploaden naar applicaties van derden.

Procedure

  1. Navigeer naar Groepen en Instellingen > Alle instellingen > Applicaties > Instellingen en beleid > Beveiligingsbeleid.
  2. Selecteer Uitgeschakeld in de vervolgkeuzelijst Verificatietype.
  3. Selecteer Opslaan.