Voeg de configuratiesleutels toe in het standaard SDK-profiel om het importeren van inhoud van toepassingen van derden in de Workspace ONE Content te beperken.

Procedure

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen.
 2. Navigeer vanuit Alle instellingen naar Applicaties > Instellingen en beleid > Instellingen.
 3. Selecteer Aangepaste instellingen inschakelen en plak de volgende configuratiesleutels volgens uw vereisten.
  Als u alleen importeren vanuit native apps wilt toestaan: { "ContentImportRestriction": true, "ContentImportAllowNativeApps": true}.
 4. Sta imprteren toe vanuit een specifieke lijst van applicaties (witte lijst).
  1. Navigeer naar Instellingen en beleid > Beveiligingsbeleid.
  2. Selecteer het tekstvak Lijst met toegestane applicaties en vermeld de applicaties waarvan u wilt toestaan dat de gebruikers er inhoud van importeren in de Workspace ONE Content.
 5. Selecteer Opslaan.