U kunt voorkomen dat toestelgebruikers de time-out van het scherm uitschakelen in de Workspace ONE Content-app door bepaalde configuratiesleutels te gebruiken in de Workspace ONE UEM console.

Configuratiesleutels Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ "PolicyAllowScreenTimeoutToggle"} Boole True (standaard) = ingeschakeld False = uitgeschakeld Stel in op True of False om de time-outinstelling in de Content-app te regelen. Als er geen waarde is ingesteld, wordt de standaardinstelling toegepast en kunnen gebruikers de time-outinstelling wijzigen. Wanneer dit is ingesteld op 'false', kunnen gebruikers de time-outinstelling niet wijzigen.