Gebruik de configuratiesleutels in het standaard SDK-profiel om te voorkomen dat toestelgebruikers de time-out voor het scherm uitschakelen in de Workspace ONE Content-app.

Procedure

  1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen.
  2. Navigeer vanuit Alle instellingen naar Applicaties > Instellingen en beleid > Instellingen.
  3. Selecteer Aangepaste instellingen inschakelen en plak de volgende configuratiesleutels volgens uw vereisten.
    Om de time-out van het scherm uit te schakelen: { "PolicyAllowScreenTimeoutToggle": false }.
  4. Selecteer Opslaan.