Voeg een configuratiesleutel in het standaard of aangepaste SDK-profiel toe om de automatische synchronisatie en verificatie te regelen voor opslagplaatsen die niet van het type opslagplaats beheerde inhoud zijn.

Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{"AutoSyncEnabled"} Boole TRUE (standaard) = ingeschakeld FALSE = uitgeschakeld Wanneer dit is ingesteld op False, vindt automatische synchronisatie en verificatie voor de opslagplaats alleen plaats wanneer de gebruiker naar de opslagplaats gaat. Wanneer de standaardwaarde wordt toegepast, vindt synchronisatie en verificatie plaats wanneer een automatische of handmatige synchronisatie wordt uitgevoerd.