Inhoud die is ingericht op apparaten voor meerdere gebruikers, wordt gewist wanneer de eindgebruiker het apparaat uitcheckt. In dergelijke gevallen moet de gebruiker bij de volgende login de inhoud opnieuw downloaden. Als u beheerde inhoud beschikbaar wilt maken op het apparaat van de eindgebruiker, moet u de modus voor voorbereide inrichting inschakelen voor de inhoud. Wanneer de modus voor voorbereide inrichting wordt ingeschakeld, blijft de tijdelijk opgeslagen inhoud op het apparaat van de eindgebruiker staan, zelfs nadat de eindgebruiker die het apparaat incheckt of uitcheckt.

De inhoud is alleen beschikbaar voor een nieuwe gebruiker die het apparaat uitcheckt als de inhoud aan de gebruiker is toegewezen. Als de inhoud niet is toegewezen aan de nieuwe gebruiker, wordt de inhoud gewist.

Als u de modus voor voorbereide inrichting voor de inhoud wilt inschakelen, voegt u de volgende configuratiesleutel toe aan de Workspace ONE UEM console.

Tabel 1.
Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving

{

"RetainContentBetweenCheckoutSessions": true

}

Boole True = Enabled

False (default) = Disabled

Als deze optie is ingesteld op true, blijft de gedownloade inhoud behouden en wordt deze niet gewist tijdens de incheck- en uitchecksessies van het apparaat.

Als deze optie is ingesteld op false, wordt de gedownloade inhoud gewist en blijft deze niet behouden tijdens de incheck- en uitchecksessies van het apparaat.