Door Workspace ONE Send te integreren met Workspace ONE Content, kunt u de bestanden in Workspace ONE Content beperken om alleen geopend te worden via Workspace ONE Send. Als u het openen van de bestanden via de Send app wilt forceren, voegt u een configuratiesleutel toe in de UEM Console.

Gebruik de volgende configuratiesleutel om bestanden te beperken om alleen via Workspace ONE Send geopend te worden.

Tabel 1.
Configuratie sleutel Waardetype Ondersteunde waarden Beschrijving
{ "PolicyAllowAIPFilesToOpenInOffice"

}

Boole True = Enabled

False = Disabled

Wanneer deze eigenschap is ingesteld op True, worden de bestanden via Workspace ONE Send geopend.