Geef eindgebruikers via hun toestel toegang tot zakelijke documenten met de Workspace ONE Content-app. De configuraties in de UEM-console bepalen hoeveel vrijheid eindgebruikers hebben in de omgang met zakelijke documenten.

Procedure

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Inhoud > Applicaties > Content Locker.
 2. Configureer de instellingen van Instellingen en beleid.
  Instelling Beschrijving
  Applicatieprofiel

  Stel dit in om beveiligingsbeleid en instellingen van deze applicatie te configureren.

  Laat dit op Standaard staan en configureer de aanbevolen standaard-SDK-instellingen om ervoor te zorgen dat applicaties zich volgens de aanbevelingen van Workspace ONE UEM gedragen.

  U kunt ook Aangepast selecteren voor applicatie-instellingen om de standaard-SDK-instellingen te overschrijven en uniek gedrag voor de applicatie te configureren.

  iOS-profiel Kies een eigengemaakt SDK-profiel in de vervolgkeuzelijst.
  Android-profiel Kies een eigengemaakt SDK-profiel in de vervolgkeuzelijst.
  Gebruik oudere instellingen en beleid Schakel instellingen voor oudere functies alleen in als een Workspace ONE UEM-vertegenwoordiger u dat aanraadt. Oudere instellingen maken geen gebruik van de gedeelde instellingen voor SDK-profielen en dienen alleen in enkele zeldzame en bijzondere situaties te worden gebruikt.
  Standaard verificatiemethode Selecteer de verificatiemethode voor de applicaties.
  "Houd mij ingelogd" inschakelen Schakel dit in zodat eindgebruikers niet elke keer opnieuw moeten inloggen.
  Maximumaantal mislukte pogingen Bepaal het aantal toegestane pogingen om de toegangscode in te voeren voordat alle gegevens in Workspace ONE Content van het toestel worden gewist.
  Respijtperiode verificatie (min) Voer de periode (in minuten) in na sluiten van Workspace ONE Content waarna gebruikers opnieuw moeten inloggen als ze de applicatie weer willen gebruiken.
  Verdachte toestellen blokkeren Schakel dit in om te voorkomen dat verdachte toestellen (jailbroken/geroot) toegang hebben tot Workspace ONE Content.
  Netwerkregels voor offline-sessies inschakelen Stel op ingeschakeld om functionaliteit van de app tijdens offline-sessies aan de ingestelde regels te onderwerpen.
  Maximumaantal offline-logins Voer in hoeveel keer gebruikers offline mogen inloggen, voordat ze gedwongen worden online te gaan.
 3. Configureer de instellingen van Algemeen.
  Instelling Beschrijving
  Aantal dagen dat de inhoud nieuw blijft Bepaal het aantal dagen dat recent toegevoegde inhoud als "nieuw" blijft aangemerkt in de Workspace ONE Content.
  Inschrijving via Content Locker, Boxer en Browser blokkeren

  Schakel deze optie in om inschrijving via Workspace ONE Content, VMware Workspace ONE Boxer en VMware Workspace ONE Web te voorkomen.

  Als Workspace ONE Content de VMware Workspace ONE Content SDK voor iOS in doel-C gebruikt, is MDM-inschrijving vereist voor de SDK-instelling voor eenmalige aanmelding om correct te functioneren.

  Naam van opslagplaats wijzigen Schakel in om de naam van de opslagplaats in het veld Naam van de hoofdopslagplaats te veranderen.
  Naam van de hoofdopslagplaats Voer de nieuwe naam voor de opslagplaats in.
  Hyperlinks toestaan Schakel dit in om eindgebruikers in staat te stellen hyperlinks in documenten te openen in het veld Open internetlinks met dat wordt weergegeven.
  Open internetlinks met Kies de applicatie waarmee hyperlinks worden geopend.
  Lokale opslag

  Schakel in om een alternatieve opslagruimte voor gebruikersinhoud te configureren.

  Alleen op Wi-Fi uploaden Schakel deze optie in om uploads van Workspace ONE Content alleen via een Wi-Fi-verbinding toe te staan.
 4. Implementeer de Gebruiksvoorwaardenovereenkomst voor uw app.
 5. Wijs Meldingen toe aan Workspace ONE Content-applicaties voor het opgegeven platform.
  Instelling Beschrijving
  Applicatietype Kies voor Systeem of Intern.
  Applicatienaam Wijs dit aan de applicatie toe.
  Bundel-ID Wijs dit aan de applicatie toe.
  Badgeteller

  Stel in op Vereist, Alleen updates of Geen.

  Vereist: Aantal badges vertegenwoordigt het aantal vereiste documenten dat de gebruiker niet via Workspace ONE Content heeft geopend. (Alleen Windows) Aantal badges houdt de 'gelezen’-status van verplichte documenten per gebruiker over meerdere toestellen bij. Wanner een gebruiker met meerdere toestellen een verplicht document leest, wordt het document op alle andere toestellen gemarkeerd als gelezen.

  Alleen updates (voor gedownloade inhoud): Aantal badges vertegenwoordigt het aantal gedownloade documenten waarvoor updates of nieuwe versies beschikbaar zijn.

  Geen: Aantal badges is uitgeschakeld voor Workspace ONE Content.

 6. Selecteer Opslaan.