Opslagcapaciteit verwijst naar de ruimte die is toegewezen aan beheerde inhoud binnen een organisatiegroep en de daaronder liggende groepen.

Procedure

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Beheerder > Opslag binnen een organisatiegroep op het niveau Klant of Globaal.
 2. Selecteer Inhoud in het vervolgkeuzemenu Type.
 3. Selecteer het pictogram Bewerken. Voltooi de instellingen.
  Instelling Beschrijving
  Naam van organisatiegroep Specificeer de groep waarop de opslagbeperkingen toegepast moeten worden.
  Capaciteit Bepaal de maximale opslagcapaciteit in MB die wordt toegewezen aan de inhoud die in de Workspace ONE UEM-database wordt opgeslagen. De standaardopslag voor Workspace ONE Content van VMware Workspace ONE UEM voor SaaS-klanten is 5 GB.
  Overmaat toegestaan Voer de hoogte van de overmaat in, indien nodig. SaaS-klanten kunnen deze waarde niet instellen.
  Maximale bestandsgrootte Gebruik de standaardwaarde van 200 MB als maximale bestandsgrootte voor uploads. Als u een grotere waarde wilt gebruiken, is 2 GB de absolute limiet.
  Encryptie Encrypteer de inhoud met AES - 256-bits encryptie op bestandsniveau. Als u encryptie inschakelt, wordt de planner voor migratie met bestandsencryptie geactiveerd, die alle niet-geëncrypteerde gegevens migreert die het tegenkomt.
 4. Selecteer Opslaan.