Bekijk en beheer de algemene status van de inhoud in uw toestelbestand vanaf het dashboard voor inhoudsbeheer, het standaardscherm voor inhoud. Gebruik deze centrale pagina om direct inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers en inhoud om zo beheerbeslissingen te nemen en om te reageren op waarschuwingen.

Hieronder staan de verschillende weergaven en parameters die in het dashboard worden weergegeven.

Instelling Beschrijving
Opslaggeschiedenis Bekijk de opslaglimieten in het staafdiagram.
Status van gebruikers/inhoud Een samenvatting van de conformiteitsstatus van het toestel met grafieken. Elke grafiek toont het percentage toestellen of bestanden dat het netwerkbeleid overtreedt. Selecteer deze pictogrammen om toestellen te zien die niet aan het beleid voldoen en om hierop actie te ondernemen.
Engagement met inhoud Hier ziet u welke documenten uw eindgebruikers het meest nuttig of populair vinden, en documenten die u wellicht wilt verwijderen. Selecteer de weergegeven informatie om direct naar een scherm te navigeren waar u uw inhoud kunt bewerken.
Overzicht van gebruikers Informatie over activiteiten van eindgebruikers vandaag, deze week en deze maand. De pictogrammen vertegenwoordigen uw eindgebruikers en tonen het percentage actieve eindgebruikers.