Configureer de bestandsopslag om uw beheerde inhoud op te slaan.

Procedure

 1. Navigeer op het niveau Globaal van de organisatiegroep naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Installatie > Bestandspad en scrol naar het einde van de pagina.
 2. Selecteer de schuifregelaar Bestandsopslag ingeschakeld en configureer de instellingen.
  Wanneer bestandsopslag is ingeschakeld, kunt u een externe opslagplaats configureren waarin bestanden worden opgeslagen. Een uitgeschakelde instelling betekent dat bestanden als binaire grote objecten in de database worden opgeslagen.
  Instelling Beschrijving
  Pad voor bestandsopslag Voer het pad in waarin bestanden in de volgende indeling moeten worden opgeslagen: \\{Servernaam}\{Mapnaam}, waar mapnaam de naam van de gedeelde map is die u op de server hebt gecreëerd.
  Bestandsopslag in cache ingeschakeld

  Indien ingeschakeld wordt er een lokale kopie als cachekopie op de toestelservicesserver opgeslagen van de bestanden die worden aangevraagd om te downloaden. Latere downloads van hetzelfde bestand worden opgehaald bij de toestelservicesserver en niet bij bestandsopslag.

  Als u opslaan in cache inschakelt, houdt u dan rekening met de hoeveelheid ruimte die u op de server nodig heeft.

  Als u met een CDN integreert, worden apps en bestanden gedistribueerd via de CDN-provider, en wordt er geen lokale kopie opgeslagen op de toestelservicesserver. Raadpleeg de handleiding VMware Workspace ONE UEM CDN-integratie (https://resources.air-watch.com/view/8cr52j4hm6xfvt4v2wgg/en) voor meer informatie.

  Identiteitsimitatie voor bestandsopslag ingeschakeld Schakel deze optie in om een account met de juiste machtigingen toe te voegen.
  Gebruikersnaam voor identiteitsimitatie voor bestandsopslag Voer een geldige gebruikersnaam voor het serviceaccount in om zowel lees- als schrijfmachtigingen te krijgen in de map voor gedeelde opslag.
  Wachtwoord Geef een geldig wachtwoord voor het serviceaccount op om zowel lees- als schrijfmachtigingen te krijgen in de map voor gedeelde opslag.
 3. Selecteer de knop Verbinding testen om de configuratie te testen.