Configureer een beheerdersopslagplaats om de bestaande bestandsservers in uw bedrijfsnetwerk met Workspace ONE UEM te synchroniseren. Na de synchronisatie kunnen eindgebruikers inhoud van de zakelijke bestandsserver openen vanaf hun toestellen.

Procedure

 1. Navigeer naar Inhoud > Opslagplaatsen > Opslagplaatsen voor beheerders in de UEM-console.
 2. Selecteer Toevoegen.
 3. Configureer de instellingen die worden weergegeven.
  Instelling Beschrijving
  Naam Geef de inhoudsdirectory een naam.
  Type Selecteer een zakelijke bestandsserver in het vervolgkeuzemenu.
  Link Voer het volledige pad naar de directory in, niet uitsluitend het basisdomein. Bijvoorbeeld: http://SharePoint/Zakelijk/Documenten.

  Een URL die u direct uit een browser kopieert, heeft wellicht niet de juiste machtiging om toegang te krijgen tot een server voor bepaalde typen opslagplaatsen.

  Organisatiegroep Geef een geselecteerde groep gebruikers toegang tot de zakelijke bestandsserver.
  Verificatietype Selecteer in de UEM-console het toegangsniveau dat beheerders moeten hebben voor zakelijke bestandsservers.
  • Geen - Deze keuze verhindert dat beheerders de inhoud van de zakelijke bestandsserver in de UEM-console kunnen inzien en downloaden.
  • Gebruiker - De bestandsstructuur van de opslagplaats is zichtbaar in de UEM-console. Voer uw inloggegevens in de tekstvakken Gebruikersnaam en Wachtwoord in die worden weergegeven.
  Toegang via Content Gateway Gebruik Content Gateway als het domein van de Workspace ONE UEM-server geen toegang kan krijgen tot de zakelijke bestandsserver.
  Content Gateway Identificeer de unieke naam van het juiste Content Gateway-knooppunt in het vervolgkeuzemenu.
  Overname toestaan Laat onderliggende organisatiegroepen dezelfde toegangsmachtigingen overnemen van de bovenliggende groepen.
  Schrijven toestaan Geef eindgebruikers toestemming om met hun eigen toestel bestanden en mappen te maken en te uploaden, documenten te bewerken en bestanden in en uit te checken naar externe opslagplaatsen.
  Verwijderen toestaan Hiermee is op afstand verwijderen van inhoud op de netwerkshareopslagplaats mogelijk. Met deze functie kunnen eindgebruikers hun inhoud definitief verwijderen uit de netwerkshare-opslagplaats met behulp van de Workspace ONE Content.
 4. Selecteer Verbinding testen om de connectiviteit te controleren.
  Een geslaagde test betekent dat de zakelijke bestandsserver succesvol is geïntegreerd.
 5. Voer de waarden in de overige tekstvakken in onder de tabbladen Beveiliging, Toewijzing en Implementatie. Selecteer Opslaan.