Bepaal welke bestandstypen zijn toegestaan door een witte of zwarte lijst voor uw zakelijke bestandsserver en beheerde inhoud te maken. Met deze restrictie worden geblokkeerde bestandstypen op basis van hun extensie verborgen in de UEM console of in de Workspace ONE Content-app, zodat ze niet kunnen worden gedownload of worden geüpload naar inhoudsopslagplaatsen.

Procedure

 1. Navigeer naar Inhoud > Instellingen > Geavanceerd > Bestandsextensie.
 2. Stel de Toegestane bestandsextensies in.
  Instelling Beschrijving
  Witte lijst Voer de bestandsextensies in die u wilt insluiten. Scheid extensies van elkaar door een nieuwe regel, komma of spatie.
  Zwarte lijst Voer de bestandsextensies in die u wilt uitsluiten. Scheid extensies van elkaar door een nieuwe regel, een komma of een spatie
  Alle Selecteer dit om alle bestandstypes voor upload of synchronisatie toe te staan.
 3. Selecteer Opslaan om de configuratie toe te passen.

Volgende stappen

Zodra de beperkingen zijn toegepast, kunt u het volgende verwachten.

Reactie Wie Wat Waar Opslagplaats
Foutmelding Beheerder Voegt een beperkt bestand handmatig aan de opslagplaats toe Console UEM beheerd
Stille interactie

Beheerder

Synchroniseert met een zakelijke bestandsserver waarin een beperkt bestand aanwezig is

Console

Zakelijke bestandsserver
Stille interactie Eindgebruiker Synchroniseert met een zakelijke bestandsserver waarin een beperkt bestand aanwezig is Toestel (via Workspace ONE Content-app) Zakelijke bestandsserver