Tijdens het configureren van uw applicatie kiest u een standaard- of aangepast applicatieprofiel. Hiermee wordt een SDK-profiel aan de applicatie toegevoegd, zodat geïmplementeerde Workspace ONE UEM-applicaties aanvullende functies krijgen.

Om ervoor te zorgen dat uw applicatieconfiguraties soepel verlopen dient u het volgende te overwegen:

  • Ken het verschil tussen een standaard- en een aangepast SDK-profiel.
  • Bepaal of een standaard- of een aangepast SDK-profiel geschikter is voor uw applicatie.
  • Zorg ervoor dat u het SDK-profiel van het gewenste type dat u wilt gebruiken hebt geconfigureerd.

Gebruik de onderstaande tabel om te bepalen of u een Standaard of Aangepast SDK-profiel op uw applicatieprofiel wilt toepassen, en om naar de juiste configuratie-instructies voor het gewenste profiel te gaan.

U kunt twee verschillende soorten SDK-profielen instellen: Standaard of een Aangepast SDK-applicatieprofiel.

  Standaard Aangepast
Implementatie SDK-profielinstellingen worden in alle applicaties die binnen bepaalde organisatiegroep (OG) zijn geïnstalleerd en daaronder toegepast. Pas SDK-profielinstellingen op een specifieke applicatie toe. Deze krijgen dan voorrang op een standaard-SDK-profielinstellingen.
Voordeel Een enkel configuratiepunt voor al uw applicaties in een bepaalde OG en de onderliggende groepen. Deze bieden een gedetailleerde controle van bepaalde applicaties en overschrijven de standaardinstellingen van SDK-profielen.
Configureren Groepen en Instellingen > Alle instellingen > Applicaties > Instellingen en beleid > Beveiligingsbeleid Groepen en Instellingen > Alle instellingen > Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen
Meer informatie Lees meer in deze sectie om te zien welke standaard-SDK-profielen op geïmplementeerde applicaties van toepassing zijn. Raadpleeg de VMware Workspace ONE UEM Mobile Application Management-handleiding voor meer informatie over custom SDK-profielinstellingen.