Voeg de configuratiesleutel toe in het aangepaste SDK-profiel om toe te staan of te voorkomen dat de gebruiker de functie voor automatisch opslaan van PDF in de Workspace ONE Content-app uitschakelt.

Procedure

  1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen.
  2. Als u een bestaand aangepast profiel gebruikt, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Aangepast profiel > Aangepaste instellingen.
  3. Als u een aangepast profiel wilt toevoegen, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Profiel toevoegen > SDK-profiel > iOS > Aangepaste instellingen.
  4. Vanuit Aangepaste instellingen, selecteert u Configureren en plakt u de configuratiesleutels naargelang uw vereisten.
    Om automatisch opslaan van PDF in te schakelen: { "ContentPDFAutoSaveEnabled": true }.
  5. Selecteer Opslaan.