De UEM Managed Repository is de plaats waar u de bestanden kunt opslaan die u wilt toewijzen aan de Smartfolio-app op de apparaten van uw eindgebruikers.

Om de bestanden op te slaan, moet u eerst de categoriestructuur voor de door UEM beheerde content de Workspace ONE UEM console configureren. Op basis van de geconfigureerde structuur worden de bestanden geordend in de Smartfolio-app weergegeven.

Opmerking: Aan één categorie kunnen subcategorieën of bestanden worden toegewezen. Een categorie met subcategorieën kan niet worden toegewezen aan de gepubliceerde content.

U kunt ook prioriteiten toewijzen aan de bestanden op basis van het belang van de content en deze bestanden worden in de Smartfolio-app weergegeven op volgorde van relevantie.

Zie Categorieën voor door UEM beheerde inhoud configureren en Inhoud uploaden naar de opslagplaats voor UEM beheerde inhoud voor informatie over het configureren van de UEM-beheerde categoriestructuur en het toevoegen van content.