U kunt het standaardopeningstabblad van de Smartfolio-app wijzigen door een configuratiesleutel toe te voegen aan het aangepaste SDK-profiel.

Procedure

 1. Navigeer naar Groep en instellingen > Alle instellingen.
 2. Als u een bestaand aangepast profiel gebruikt, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Aangepast profiel > Aangepaste instellingen.
 3. Als u een aangepast profiel wilt toevoegen, navigeert u naar Applicaties > Instellingen en beleid > Profielen > Profiel toevoegen > SDK-profiel > iOS > Aangepaste instellingen.
 4. Vanuit Aangepaste instellingen, selecteert u Configureren en voert u de configuratiesleutels in naargelang uw vereisten.
  {
   “CustomAppSettings”: {
    “com_vmware_folio”: {
     “DefaultBottomBarTab”: 1
    }
   }
  }
 5. Selecteer Opslaan.