Voeg een configuratiesleutel in het aangepaste SDK-profiel toe om de toegang tot inhoudsbestanden en opslag vanuit applicaties van derden in te schakelen.

Voor meer informatie over integratie verwijzen wij u naar Beperking van toegang tot opslagruimte vanuit apps van derden (alleen Android).

U kunt een aangepast SDK-profiel gebruiken voor Workspace ONE Content.

Procedure

  1. Als u een bestaand aangepast profiel gebruikt, navigeert u naar Applicaties > Instellingen > Profielen > Aangepast profiel > Datalading voor aangepaste instellingen.
  2. Als u een aangepast profiel wilt toevoegen, navigeert u naar Applicaties > Instellingen > Profielen > Profiel toevoegen > SDK-profiel > Android > Aangepaste instellingen > Datalading voor aangepaste instellingen.
  3. Plak {"PolicyEnableFileProvider": "true"} en selecteer Opslaan.
    1. Als u meerdere aangepaste instellingen gebruikt, voeg de sleutel PolicyEnableFileProvider na uw andere sleutels toe, binnen de { }.
      { "CustomSetting Default": "true”, "PolicyEnableFileProvider": "true" }