Voeg een configuratiesleutel in het standaard SDK-profiel toe om de toegang tot inhoudsbestanden en opslag vanuit applicaties van derden in te schakelen.

Voor meer informatie over integratie verwijzen wij u naar Beperking van toegang tot opslagruimte vanuit apps van derden (alleen Android).

Procedure

  1. Navigeer naar Applicaties > Instellingen en beleid > Instellingen > Aangepaste instellingen.
  2. Selecteer Aangepaste instellingen inschakelen en plak de volgende tekst: {"PolicyEnableFileProvider": "true"}.
  3. Selecteer Opslaan.