Peerdistributie met Workspace ONE maakt het mogelijk uw Windows-applicaties te implementeren in bedrijfsnetwerken. Dit profiel gebruikt de systeemeigen Windows BranchCache-functionaliteit, die is ingebouwd in het Windows-besturingssysteem.

Voorwaarden

Voordat u het peerdistributieprofiel voor peer-to-peerdistributie kunt gebruiken, moet u voldoen aan de vereisten voor peerdistributie met Workspace ONE. Zie Vereisten voor Workspace ONE Peer Distribution voor meer informatie.

Procedure

 1. Navigeer naar Toestellen > Profielen en resources en selecteer Toevoegen.
 2. Selecteer Windows en vervolgens Windows Desktop.
 3. Selecteer Toestelprofiel.
 4. Configureer de algemene instellingen voor het profiel.
 5. Selecteer het profiel Peerdistributie en selecteer Configureren.
  U moet Bestandsopslag hebben geconfigureerd voordat u een peerdistributieprofiel kunt maken. Zie Vereisten voor Workspace ONE Peer Distribution voor meer informatie.
 6. Selecteer de Workspace ONE Peer Distribution-modus die u wilt gebruiken.
  Instelling Beschrijving
  Gedistribueerd Selecteer deze optie als u applicaties van peers in een lokaal subnet naar uw toestellen wilt downloaden.
  Gehost Selecteer deze optie als u applicaties van een gehoste cacheserver naar uw toestellen wilt downloaden.
  Lokaal Selecteer deze optie als u alleen applicaties van de cache van lokale toestellen naar uw toestellen wilt downloaden.
  Uitgeschakeld Selecteer deze optie om peerdistributie uit te schakelen.
 7. Configureer de cache-instellingen:
  Instelling Beschrijving
  Maximale cacheleeftijd (dagen) Voer het maximum aantal dagen in dat peerdistributie-items in de cache moeten blijven voordat de items worden verwijderd.
  Percentage schijfruimte gebruikt voor BranchCache Voer de hoeveelheid lokale schijfruimte op het toestel in die mag worden gebruikt voor peerdistributie.
 8. Als u de distributiemodus instelt op Gehost, moet u de instellingen voor Gehoste cacheservers configureren. U moet ten minste één gehoste cacheserver toevoegen, zodat toestellen content kunnen down- en uploaden van en naar deze server.
 9. Klik op Opslaan en publiceren.