Open specifieke poorten in uw netwerk, zodat de peer-to-peerclients metagegevens naar de peer-to-peerserver kunnen sturen. Als u geen groepsbeleid dat het aanmaken van firewallbeleid blokkeert hebt, maken de installatieprogramma's van de peer-to-peerdistributiecomponenten automatisch de benodigde firewallregels aan.

Tabel 1. Berichten van client aan server
Verzendende component Ontvangende component Protocol Poort Beschrijving
Peer-to-peerclients Peer-to-peerserver UDP 34322 Als clients kleine berichten ontvangen, sturen ze een ontvangstbevestiging of antwoord naar de server.
Peer-to-peerclients Peer-to-peerserver UDP 34323 Clients sturen kleine berichten naar de server.
Peer-to-peerclients Peer-to-peerserver UDP 34331 Grotere antwoorden van clients aan de server via Foreground Protocol.
Peer-to-peerclients Peer-to-peerserver UDP 34333 Clients sturen grote berichten naar de server via Foreground Protocol.
Peer-to-peerclients Peer-to-peerserver UDP 34339 Grotere antwoorden van clients aan de server via Background Protocol.
Peer-to-peerclients Peer-to-peerserver UDP 34341 Clients sturen grote berichten naar de server via Background Protocol.
Tabel 2. Berichten van server aan client
Verzendende component Ontvangende component Protocol Poort Beschrijving
Peer-to-peerserver Peer-to-peerclients UDP 34324 Als de server kleine berichten ontvangt, stuurt die een ontvangstbevestiging of antwoord naar de clients.
Peer-to-peerserver Peer-to-peerclients UDP 34325 De server stuurt kleine berichten naar de clients.
Peer-to-peerserver Peer-to-peerclients UDP 34335 Grotere antwoorden van de server aan de clients via Foreground Protocol.
Peer-to-peerserver Peer-to-peerclients UDP 34337 De server stuurt grote berichten naar de clients via Foreground Protocol.
Peer-to-peerserver Peer-to-peerclients UDP 34343 Grotere antwoorden van de server aan de clients via Background Protocol.
Peer-to-peerserver Peer-to-peerclients UDP 34345 De server stuurt grote berichten naar de clients via Background Protocol.
Tabel 3. Berichten van client aan client
Verzendende component Ontvangende component Protocol Poort Beschrijving
Peer-to-peerclients Peer-to-peerclients
 • Zelfde kantoor
 • Hoofdkantoren
 • Subkantoren
UDP 34324 Als clients kleine berichten van een andere client hebben ontvangen, worden ontvangstbevestigingen en antwoorden naar deze poort verzonden.
Peer-to-peerclients Peer-to-peerclients
 • Zelfde kantoor
 • Hoofdkantoren
 • Subkantoren
UDP 34325 Clients sturen kleine berichten naar andere clients.
Peer-to-peerclients Peer-to-peerclients
 • Zelfde kantoor
 • Hoofdkantoren
 • Subkantoren
UDP 34335 Grotere antwoorden van clients aan clients via Foreground Protocol.
Peer-to-peerclients Peer-to-peerclients
 • Zelfde kantoor
 • Hoofdkantoren
 • Subkantoren
UDP 34337 Clients sturen grote berichten naar andere clients via Foreground Protocol
Peer-to-peerclients Peer-to-peerclients
 • Zelfde kantoor
 • Hoofdkantoren
 • Subkantoren
UDP 34343 Grotere antwoorden van clients aan clients via Background Protocol.
Peer-to-peerclients Peer-to-peerclients
 • Zelfde kantoor
 • Hoofdkantoren
 • Subkantoren
UDP 34345 Clients sturen grote berichten naar andere clients via Background Protocol.
Tabel 4. Broadcast voor berichten van client aan client
Verzendende component Ontvangende component Protocol Poort Beschrijving
Peer-to-peerclients Peer-to-peerclients in hetzelfde subnet UDP 34329 Clients sturen aanvragen naar andere clients
Tabel 5. Gegevensoverdracht van server naar client
Verzendende component Ontvangende component Protocol Poort Beschrijving
Peer-to-peerserver Peer-to-peerclients in het centrale kantoor UDP 34760 De server stuurt inhoud naar clients via Foreground Protocol.
Tabel 6. Gegevensoverdracht van client naar client
Verzendende component Ontvangende component Protocol Poort Beschrijving
Peer-to-peerclients Peer-to-peerclients in hetzelfde kantoor UDP 34760 Clients sturen inhoud naar andere clients in hetzelfde logische kantoor via Foreground Protocol.
Peer-to-peerclients Peer-to-peerclients in subkantoren UDP 34750 Clients sturen inhoud naar clients in subkantoren via Background Protocol.
Tabel 7. Controlepoorten voor gegevensoverdracht
Verzendende component Ontvangende component Protocol Poort Beschrijving
Peer-to-peerclients Peer-to-peerserver UDP 34545 Clients sturen een controlesignaal voor grote bestandsoverdrachten naar de server via Adaptive Protocol.
Peer-to-peerclients Peer-to-peerclients in hetzelfde kantoor, in hoofdkantoren en subkantoren UDP 34546 Clients sturen een controlesignaal voor grote bestandsoverdrachten naar andere clients via Adaptive Protocol.
Tabel 8. Gegevensoverdracht tussen VESC, Server en Database
Verzendende component Ontvangende component Protocol Poort Beschrijving
VMware Enterprise Systems Connector (VESC) Peer-to-peerserver UDP 34323 VESC stuurt berichten voor activering, statuscontroles en metagegevens van applicaties naar de peer-to-peerserver.
Peer-to-peerserver VESC UDP 34320 Peer-to-peerserver stuurt een reactie naar aanvragen van de VESC.