Met de waarden voor Toestelherstart voor Win32-applicaties kan de gebruiker de herstart van het toestel uitstellen en een tijd instellen tot wanneer de gebruiker de herstart kan uitstellen (deadline). Door deze waarden hebben beheerders en eindgebruikers meer controle over herstarts en wordt voorkomen dat een gebruiker werk verliest. Beheerders kunnen de herstart van een pc na de installatie van een applicatie forceren of de gebruiker toestaan de herstart uit te stellen tot een geschikter tijdstip.

Toestelherstart helpt u om de volgende instellingen te configureren:

  • Licht de gebruikers in vóór de toestelherstart, zodat ze hun bestanden kunnen opslaan en applicaties kunnen sluiten.
  • Licht de gebruikers in wanneer een toestelherstart nodig is.
  • Hiermee kunnen de gebruikers de toestelherstart uitstellen tot een moment dat hun uitkomt.
  • Hiermee kunnen beheerders de toestelherstart forceren.
  • Hiermee kunnen beheerders een uitsteldeadline instellen tot wanneer de gebruikers de herstart maximaal kunnen uitstellen.

De Workspace ONE Intelligent Hub geeft meldingen weer over de verschillende fasen van de toestelherstart. Na de uitstelmelding kan de gebruiker de toestelherstart meteen uitvoeren of uitstellen. Workspace ONE Intelligent Hub werkt de herstartgegevens voor uitstel of herstart bij, en geeft die melding weer volgens de tijd die de gebruiker heeft gekozen.

In de volgende tabel worden meldingen weergegeven die in de verschillende fasen worden weergegeven:
Systeemwaarschuwing Beschrijving
Tijdens de installatie van de applicatie De gebruiker wordt verzocht de bestanden op te slaan en de applicatie te sluiten.
Na de installatie van de applicatie Geeft de eerste waarschuwing weer en informeert de gebruiker over de herstart van het systeem.
48 uur voor de deadline van de herstart Geeft de tweede waarschuwing weer en waarschuwt de gebruiker over de geforceerde herstart.
15 minuten voor de deadline van de herstart Geeft de derde waarschuwing weer en waarschuwt de gebruiker over de geforceerde herstart.
5 minuten voor de deadline van de herstart Duidelijke systeemmeldingen die de datum en tijd van de geplande geforceerde herstart aangeven.