Munki gebruikt informatie uit het pkginfo-bestand en zoekt dan naar de software-items om te bepalen of een bepaald item al dan niet moet worden geïnstalleerd. Als u functionele pkginfo-items wilt maken, begrijp dan de methoden die door Munki worden gebruikt om de lijst met software-items te controleren.

Belangrijk: De meeste inhoud in dit gedeelte komt van de website van Munki.

Methodes

In volgorde van prioriteit gebruikt Munki de volgende methoden om te bepalen of het gegeven item moet worden geïnstalleerd (of verwijderd):

Wanneer u deze methoden combineert, wordt alleen de methode met de hoogste prioriteit gebruikt. Als een bepaald pkginfo-item bijvoorbeeld zowel een lijst met 'installs' heeft als een lijst met 'receipts', worden de 'receipts' genegeerd bij het bepalen van de installatiestatus. Zelfs in dit geval kunnen er echter 'receipts' worden gebruikt bij het verwijderen van een item, omdat ze Munki helpen te bepalen welke bestanden er zijn geïnstalleerd.