Een pkginfo-item kan optioneel een installcheck_script bevatten. Het installatiecontrolescript biedt een methode om te bepalen of er een software-item moet worden geïnstalleerd, wanneer het aanleveren van 'installs/receipts' ontoereikend of onpraktisch is.

Commandoregelprogramma's die doorgaans worden geïnstalleerd via ports (MacPorts) of Python-modules die worden geïnstalleerd met easy_install of PIP, zijn uitstekende voorbeelden omdat ze geen eenvoudige methode bieden voor het bepalen van de geïnstalleerde versie.

Een installatiecontrolescript zou dan moeten worden geschreven, waarbij een afsluitcode van 0 aangeeft dat het item momenteel niet is geïnstalleerd en daarom moet worden geïnstalleerd. Alle afsluitcodes die niet gelijk zijn aan nul geven aan dat het item is geïnstalleerd.

Een voorbeeld van een installatiecontrolescript met een controle om te bepalen of de huidige versie van de argparse Python-module is geïnstalleerd.

#!/bin/sh# Grab current version of installed python moduleversion="$(python -c 'import argparse;print argparse.__version__' 2>/dev/null)"# Compare with the version we want to installif [ ${version:-0} < 1.2.1 ]; thenexit 0elseexit 1fi

Deïnstallatiecontrolescript

Optioneel kan een expliciet installatiecontrolescript worden opgegeven om te bepalen of een software-item moet worden verwijderd. In dit geval geeft het script met een afsluitcode van 0 aan dat het item momenteel is geïnstalleerd en dat de verwijdering moet plaatsvinden. Alle afsluitcodes die niet gelijk zijn aan nul geven aan dat het item niet is geïnstalleerd.