De lijst met te installeren items wordt gegenereerd door de VMware AirWatch Admin Assistant voor bepaalde typen installatie-items (.dmg), maar niet voor Apple-pakketten (.pkg of mpkg). U kunt deze lijst genereren (of wijzigen) en dit is het meest flexibele mechanisme voor het bepalen van de installatiestatus.

De lijst met 'installs' kan een willekeurig aantal items bevatten, zoals applicaties, voorkeursvensters, frameworks of andere gebundelde items, zoals info.plists, eenvoudige mappen of bestanden. U kunt iedere willekeurige combinatie van items gebruiken om Munki te helpen bepalen of een item is geïnstalleerd of niet.

Een voorbeeld van een automatisch gegenereerde lijst met 'installs' voor Firefox 6.0

<key>installs</key><array><dict><key>CFBundleIdentifier</key><string>org.mozilla.firefox</string><key>CFBundleName</key><string>Firefox</string><key>CFBundleShortVersionString</key><string>6.0</string><key>minosversion</key><string>10.5</string><key>path</key><string>Applications/Firefox.app</string><key>type</key><string>application</string></dict></array>

Om te bepalen of Firefox 6 geïnstalleerd is of niet, controleert Munki of een applicatie met een CFBundleIdentifier van org.mozilla.firefox aanwezig is, en indien deze wordt gevonden, of de versie (CFBundleShortVersionString) ten minste 6.0 is. Als Munki de applicatie niet kan vinden of als de versie lager is dan 6.0, wordt Firefox 6.0 beschouwt als niet geïnstalleerd. Lijsten met 'installs' kunnen meerdere items bevatten. Als een item ontbreekt of een oudere versie heeft, wordt het item beschouwd als niet geïnstalleerd. U kunt handmatig items genereren om toe te voegen aan een lijst met 'installs' met behulp van de volgende pkginfo:

    /Library/Application\ Support/AirWatch/Data/Munki/bin/makepkginfo -f /Library/Interne
    t\ Plug-Ins/Flash\ Player.plugin
   
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/Prope
    rtyList-1.0.dtd">
    <plist version="1.0">
    <dict>
    
     <key>installs</key>
     <array>
      <dict> <key>CFBundleShortVersionString</key> <string>10.3.183.5</string> <key>path</key> <string>/Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin</string> <key>type</key> <string>bundle</string> </dict> 
     </array>
    
    </dict>
    </plist>
   

Kopieer en plak de volledige 'installs'-sleutel en -waarde, of kopieer alleen de dict-waarde en voeg deze toe aan een bestaande lijst met 'installs' in uw pkginfo-bestand. Munki controleert of /Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin bestaat en, indien gevonden, wat de versie ervan is. Als de versie lager is dan 10.3.183.5, wordt het item als niet-geïnstalleerd beschouwd. U kunt voor elk item in een bestandssysteem 'installs'-items genereren, maar Munki weet alleen de versies te bepalen van gebundelde items die een Info.plist of version.plist bevatten met versie-informatie.

Voor andere items in het bestandssysteem kan Munki alleen het bestaan bepalen (in het geval van een niet-bundel-map) of een checksum berekenen (voor bestanden). Voor bestanden met checksums mislukt de test (en dus wordt het item als niet-geïnstalleerd beschouwd) als de checksum van het bestand op de schijf niet overeenkomt met de checksum in de pkginfo.

    <key>installs</key>
    <array>
    
     <dict>
      <key>md5checksum</key> <string>087fe4805b63412ec3ed559b0cd9be71</string> <key>path</key> <string>/private/var/db/dslocal/nodes/MCX/computergroups/loginwindow.plist</s tring> <key>type</key> <string>file</string> 
     </dict>
    
    </array>
   

Als u wilt dat Munki alleen controleert op het bestaan van een bestand en de inhoud niet controleert, verwijdert u de gegenereerde md5checksum-informatie in de informatie van het 'installs'-item. Zorg ervoor dat het opgegeven pad juist is.

    <key>installs</key>
    <array>
    
     <dict>
     <key>path</key>
     <string>/private/var/db/dslocal/nodes/MCX/computergroups/loginwindow.plist
     </string>
     <key>type</key>
      <string>file</string> 
     </dict>
    
    </array>