Dependencybestanden in softwaredistributie zijn applicaties die een Win32-applicatie nodig hebben om te functioneren. Voorbeelden hiervan zijn frameworkpakketten en bibliotheken. Hoewel u deze als bestanden kunt uploaden en u ze in de Lijstweergave kunt zien, hebben ze slechts beperkte functionaliteit.

Functionaliteit van dependencybestanden

  • Dependencybestand heeft geen eigen toewijzingen. De applicaties waar ze bijhoren verzorgen de toewijzingen voor dependencybestanden.
  • Elk dependencybestand is een apart bestand en het systeem maakt geen versies voor het bestand.
  • Het systeem kan geen informatie in dependencybestanden parseren, dus moet u gegevens zoals het de-installatieproces handmatig invoeren.
  • Dependencybestanden hebben beperkte opties in het tabblad Implementatieopties.
  • U kunt geen patches of transforms aan dependencybestanden toewijzen.

Wat u dient te overwegen voor u een depdencybestand verwijdert

Voor u een dependencybestand verwijdert, dient u te controleren dat er geen andere applicaties aan gekoppeld zijn. Wanneer u een dependencybestand verwijdert, wist het systeem alle koppelingen ervan met alle applicaties. Toestellen waaraan de applicatie vanaf dat moment worden toegewezen, ontvangen het dependencybestand niet. Als u het dependencybestand verwijdert, wordt het desondanks niet van toestellen gewist waarop de applicatie al was geïnstalleerd voordat u het bestand verwijderde.