Voor een nieuwe Workspace ONE UEM-implementatie kunt u de pagina Aan de slag openen vanuit het hoofdmenu door het pictogram Monitor in het linkerpaneel te selecteren. U kunt de "Aan de slag"-wizard te allen tijde handmatig activeren en zo de checklist opnieuw doorlopen. De walk-through wordt opnieuw gestart wanneer u de "Aan de slag"-wizard handmatig inschakelt.

Voorwaarden

Selecteer een Organisatiegroep (u kunt elke groep behalve het hoogste niveau kiezen).

Procedure

 1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Groepen > Organisatiegroepen > Organisatiegroepinfo. Zorg ervoor dat u zich in een organisatiegroep op klantniveau bevindt en sla uw wijzigingen op.
 2. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Aan de slag.
 3. Selecteer Inschakelen voor elke Aan de slag-sectie die u beschikbaar wilt maken.
  • Aan de slag met Workspace ONE - status
  • Toestelstatus - Aan de slag
  • Inhoudsstatus - Aan de slag
  • Applicatiestatus - Aan de slag
 4. U kunt de wijzigen op de pagina nu opslaan.

Volgende stappen

Zie Organisatiegroepen voor meer informatie.