U kunt een smart group toewijzen tijdens het toevoegen of creëren van een applicatie, boek, netwerkregel, toestelprofiel of productinrichting.

Procedure

  1. Voltooi het vervolgkeuzemenu Toegewezen groepen.
  2. Selecteer een smart group uit het keuzemenu. Beschikbare smart groups worden alleen beheerd binnen de organisatiegroep (OG) waaraan de resource wordt toegevoegd of aan een onderliggende organisatiegroep.
  3. Selecteer de optie Nieuwe smart group creëren als geen enkele bestaande smart group aan uw criteria voldoet. U kunt meerdere smart groups toewijzen per applicatie, boek, netwerkbeleid, toestelprofiel of productinrichting.
  4. Selecteer Opslaan om de toewijzing op te slaan.