Op de pagina Beheerdersgroepen - lijstweergave in Workspace ONE UEM powered by AirWatch vindt u nuttige, algemene hulpprogramma’s om groepen te beheren en onderhouden. Hiertoe wordt onder meer gerekend het toevoegen, bekijken, samenvoegen en verwijderen van gebruikersgroepen en ontbrekende gebruikers.

Bekijk deze pagina door te navigeren naar Accounts > Beheerders > Beheerdersgroepen.

Geef de pagina Beheerdersgroep bewerken door de hypertekstnaam te selecteren in de kolom Groepsnaam in de lijstweergave. Gebruik deze pagina op de naam van de beheerdersgroep te wijzigen. U kunt ook rollen toevoegen en verwijderen die op groepsleden van toepassing zijn. Zie Beheerdersrollen voor meer informatie.

Geef de lijst Leden van beheerdersgroep weer door het cijfer van de hypertekstlink te selecteren in de kolom Beheerder. In deze lijst ziet u de namen van alle beheerders in de beheerdersgroep.

U heeft toegang tot de volgende acties en onderhoudsfuncties door het keuzerondje naast de groepsnaam te selecteren.

Actie Beschrijving
Synchroniseren Kopieer recent toegevoegde beheerders handmatig naar de tijdelijke tabel zonder te wachten op de automatische synchronisatie door Workspace ONE UEM met Active Directory.
Meer opties
Bekijken en samenvoegen Hiermee kunt u beheerders die recent aan de tijdelijke tabel voor de gebruikersgroep zijn toegevoegd bekijken en verwijderen, en ook nieuwe gebruikers toevoegen. Beheerders van beheerdersgroepen die in deze tabel staan vermeld wachten op de automatische gebruikersgroepsynchronisatie door Workspace ONE UEM.
Verwijderen Verwijder een beheerdersgroep.
Boven, Omhoog, Omlaag, Onderkant U kunt de rangorde van alle beheerdersgroepen wijzigen. Op deze manier de groepen verplaatsen is handig wanneer u meerdere beheerdersgroepen heeft dan er op een pagina kunnen worden weergegeven.
Ontbrekende gebruikers toevoegen. Combineer de tijdelijke tabel voor de beheerdersgroep met de Active Directory-tabel zodat deze beheerders officieel aan de groep worden toegevoegd.